Infobroker | Broker Informacji

O stronie

Strona ta oparta jest w dużej częsci na mojej pracy dyplomowej, która została opublikowana (rok 2003) i obroniona dlatego też posiadam pełne prawa autorskie do treści tu zawartych. Kopiowanie i wykorzystywanie moich tekstów w innych opracowaniach może odbywać się tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie ze mną i wskazaniu na tą stronę jako źródło.

Dołożyłem wszelkich starań aby treści zawarte na tej stronie były zgodne z prawdą. W wielu kwestiach wyrażam swoje opinie i poglądy, które, co naturalne mogą różnić się od poglądów innych osób. Szanuję prawa autorskie, dlatego też wszędzie gdzie było to konieczne podawałem w przypisach źródła z których korzystałem. Jeśli w którymkolwiek miejscu prawa te w sposób nieświadomy naruszyłem, proszę o kontakt w celu usunięcia tych informacji.