Infobroker | Broker Informacji

Biblioteka

Biorąc pod uwagę fakt, iż współcześni brokerzy informacji spędzają około 90 % swojego czasu na przeszukiwaniu Internetu i rozmowach telefonicznych wydawałoby się, że biblioteki są już przeżytkiem. Ale prawda jest zupełnie inna. Miejsce to nadal pozostaje bardzo ważnym źródłem pozyskiwania dokumentów źródłowych, książek, artykułów, map, zdjęć itp. Biblioteka może być miejscem gdzie zaczniesz swoje poszukiwania ale prawie nigdy nie jest miejscem gdzie je zakończysz.

Istnieje bardzo ważny argument za korzystaniem z bibliotek. Są to przecież instytucje zawodowo zajmujące się katal...


Budowanie zapytań w wyszukiwarkach

Na podstawie serwisu poruszającego problemy wyszukiwarek internetowych.

 • Używaj specyficznych słów Przykład: meta keywords
 • Jeśli to możliwe używaj rzeczowników i dopełnień jako słów kluczowych Przykład: Huragan Anna
 • Umieść najważniejsze słowa na początku listy i dodaj znak + aby mieć pewność, że wszystkie słowa będą poszukiwane Przykład: +hybrydowe +elektryczne +pojazdy
 • Używaj przynajmniej 3 słów w zapytaniu Przykład: dzieci antybiotyki wpływ
 • Staraj się tworzyć frazy Przykład: \"search engine tutorial\"
 • Unikaj słów powszec...


Głęboki Internet

Tzw. głęboki Internet albo ukryty Internet zawiera kilkaset razy więcej zasobów niż Internet do powszechnego użytku, widoczny dla zwykłych przeglądarek. Większość tych zasobów stanowią specjalistyczne bazy danych i dokumentów elektronicznych, a także archiwa bardzo cennych materiałów źródłowych i referencyjnych. Zwykłe przeglądarki nie indeksują stron internetowych z tymi materiałami.

Zasoby te utrzymywane są w sieci głównie przez uniwersytety oraz instytucje rządowe i międzynarodowe. Odnośniki do tych olbrzymich zasobów są zbierane, kwalifikowane i katalogowane przez wyspecjal...


Oprogramowanie wyszukujące

\"Jeśli żaden z serwisów wyszukujących nie spełnia do końca naszych oczekiwań, możemy skorzystać ze specjalnego oprogramowania wspomagającego nasze działania .

Copernic 2000 4.55 - http://www.copernic.com/

Zdecydowanie produkt numer jeden w swojej kategorii. Ma wszystko - ładny, przejrzysty interfejs i potężną moc wyszukiwania. Jego atutem jest także wyjątkowa elastyczność - praktycznie wszystkie opcje można łatwo konfigurować. Wpisując zapytanie, możesz odwołać się do w pełni edytowalnych 40 kategorii tematycznych (wersja Plus/Pro), wybierając, czy odnalezione ...


Przykładowe zadania zlecane infobrokerom

Przedstawiono już wcześniej zakres prac wykonywanych przez infobrokerów oraz branże, w których najczęściej tego typu specjaliści odnajdują swoich klientów. Jednak aby bardziej uzmysłowić sobie charakterystykę tego zawodu najlepiej zapoznać się z prawdziwymi przykładami (wybrano te najbardziej ciekawe) zleceń wykonywanych przez brokerów informacji w USA:

 • Czy istnieją obecnie na rynku USA firmy aktywnie promujące sprzedaż mleka w szklanych butelkach, jeżeli tak to jakie?
 • Jakie są czołowe magazyny o modzie męskiej w Japonii i jak zdobyć przykładowe egzemplarze...


Rejestry publiczne

Są to informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw i osób udostępniane dobrowolnie lub na podstawie określonych przepisów. Przykładem niech będą spółki akcyjne czy spółdzielnie zobowiązane do publikowania raportów o swojej działalności. Równie ważne są informacje jakie możemy uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Ksiąg Wieczystych, Urzędów Skarbowych, rejestrów działalności gospodarczej dostępnej w urzędzie miasta.


Schemat działania wyszukiwarki internetowej

Wyszukiwarki internetowe to jedno z podstawowych narzędzi brokerów informacji. Bardzo często poszukiwania informacji zaczyna się w Internecie, nierzadko właśnie tu znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne do wykonania zlecenia. Kiedy indziej zaś po wstępnej analizie dokumentów z sieci pogłębiamy nasze analizy przez przegląd innych źródeł takich jak książki czy specjalistyczne czasopisma. Warto zatem poznać mechanizm działania wyszukiwarek. Wyszukiwarka składa się z czterech podstawowych elementów:

 • Pajączka (Spider, Crawler),
 • Bazy danych,
 • Indeksu,
 • Progr...


Strategia i źródła poszukiwań (linki)

W związku z tak ogromnymi zasobami informacji w sieci przed przystąpieniem do poszukiwań należy przygotować strategię poszukiwań. Musimy określić sobie cel do jakiego dążymy i na jego podstawie dobrać odpowiednie narzędzia i metodę działań. Korzystając z Internetu możemy m.in.:

 • przeglądać sieć,
 • znaleźć dokument w sieci odpowiadający poszukiwanemu tematowi,
 • znaleźć wszystkie dostępne informacje na poszukiwany temat.

Jeśli zamierzamy przeglądać sieć Internet w poszukiwaniu ogólnej informacji należy zacząć od katalogów internetowych takich, jak:

  ...


Telefon

Rozmowa telefoniczna okazuje się bardzo skutecznym narzędziem pozyskiwania informacji. Jak wspominałem wcześniej doświadczeni brokerzy informacji poświęcają ok. 90% swojego czasu na poszukiwania informacji w Internecie oraz rozmowy telefoniczne. W praktyce bardzo często jest tak, iż w sieci poszukujemy informacji wstępnych i teoretycznych pozwalających nam poznać specyfikę tematu i przygotować się do rozmowy. Jednak sedno sprawy i informacje, za które klient chce nam zapłacić odnajdujemy w rozmowie z odpowiednią osobą np. ekspertem. Innym razem zaś dopiero po rozmowie telefonicznej z...


Warsztat - Internet

„Sieć roi się od stron mających służyć pomocą w zmaganiach z nią. Te miejsca, nazywane serwisami wyszukującymi, korzystają z pięciu rodzajów narzędzi: wyszukiwarek, katalogów, multiwyszukiwarek, wyszukiwarek specjalistycznych oraz stron ekspertów.

Wraz z powiększaniem się liczby użytkowników wzrasta również liczba stron www. Dotychczas zasoby te szacowano na grubo ponad miliard dokumentów przyrastających w tempie miliona dziennie. Z badań wynika, że zasoby www są 400-500 razy potężniejsze, niż do tej pory sądzono. Mechanizmy wyszukiwania, których używano dotychczas w pomia...


Źródła rządowe

W tym wypadku sytuacja jest oczywista. Nasze poszukiwania skierujemy w stronę ustaw i przepisów (ustaw, uchwał, rozporządzeń, regulaminów, norm itp.) uchwalanych przez Sejm, Rząd oraz poszczególne ministerstwa stosowne do dziedziny, którą się zajmujemy. Nie należy także zapominać o przepisach uchwalanych przez władze lokalne i samorządy zawodowe. Obecnie równie często możemy się spotkać z potrzebą poszukiwań przepisów Unii Europejskiej np. w celu przewidzenia w jakim kierunki będą zmieniany przepisy w Polsce.