Infobroker | Broker Informacji

Cechy i umiejętności infobrokera

Jak w każdej innej dziedzinie życia tak i w prowadzeniu działalności infobrokerskiej istnieją pewne cechy charakteru i umiejętności, które pomagają osiągnąć sukces. Należy mieć na uwadze fakt, iż praktycznie każde zlecenie jakie wykonuje broker informacji różni się od poprzedniego. Nie ma zatem złotego środka i szablonowego rozwiązania zlecenia. Pracując w takich warunkach specjalista ten musi posiadać umiejętność przystosowania i znajdowania się w różnych sytuacjach. Trzeba być kreatywnym i posiadać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, należy także umieć radzić sobie z duż...


Edukacja infobrokerów w Polsce

Najlepszymi kandydatami na infobrokera wydają się być absolwenci kierunków bibliotekoznawstwa. Studia te uczą jak poruszać się po wszelakich zasobach informacyjnych jak korzystać z katalogów i indeksów itp. Wielu z obecnych odnoszących sukcesy brokerów informacji z USA posiada właśnie takie wykształcenie. Jednakże również wielu takiego tytułu nie posiada i odnosi równie wielkie sukcesy. W tym zawodzie bardzo ważna jest specjalizacja i ogólne pojęcie o branży w jakiej się poruszamy. Dlatego też absolwenci np. medycyny mogą zostać infobrokerami pracującymi dla branży farmaceutycznej, czy e...


Forma prowadzenia działalności infobrokerskiej

Działalność brokerów informacji przybiera różne formy. Znajdują się wśród nich zarówno indywidualni konsultanci jak i wieloosobowe firmy. Część infobrokerów specjalizuje się w jednej lub dwóch dziedzinach, część działa na wielu polach. Jednak najważniejszą cechą tego zawodu jest praca na własny rachunek. Infobrokerzy są niezależni, nie pracują na etacie w żadnej firmie, sami sobie tworzą miejsca pracy. Dzięki temu nie są związani z żadną konkretną firmą i mogą pracować dla wielu klientów, małych i dużych firm. Działalność taką należy zacząć od podjęcia strategicznych decyzji dotyczących:...


Jak zostać brokerem informacji

Największym błędem jaki popełniają początkujący brokerzy informacji jest założenie, że ich działalność opiera się tylko na wyszukiwaniu informacji. Zakładają, że pierwszą rzeczą jaką muszą zrobić to nauczyć się jak poszukiwać informacji, a później szukać firm lub osób, które za te umiejętności będą chciały zapłacić. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna i kolejność tych zdarzeń musi być odwrotna. Jako broker informacji należy być nastawionym „rynkowo” a nie „informacyjnie”. Najważniejszą rzeczą jaką należy zrobić na początku jest odnalezienie swojego miejsc...


Stawianie pierwszych kroków

Krok pierwszy – dostęp do elektronicznych baz danych.

W USA z uwagi na stopień skomputeryzowania społeczeństwa, a co za tym idzie mnogość wszelkich baz danych sytuacja jest prosta. Pierwszym krokiem jaki podejmuje początkujący broker informacji jest wykupienie abonamentu na dostęp do baz danych http://www.dialog.com/ i http://www.compuserve.com/. Jest to archiwum, dostęp do kilkuset baz danych zawierających informacje z takich dziedzin jak sztuka, wydawane książki, informacje gospodarcze (pełne archiwa prasy gospodarczej), chemia, informatyka, farmaceutyka, edukacj...