Infobroker | Broker Informacji

Internet - geneza i historia

„Internet, (dosł. międzysieć; od ang. inter - między i net - sieć) to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Do komunikacji wykorzystywanych jest wiele protokołów. Inaczej Internet możemy określić jako połączenie trzech czynników go kształtujących:

  • sieć komputerowa oparta na protokole TCP/IP,
  • zasoby dostępne na komputerach połączonych z siecią,
  • społeczność, wspólnotę ludzi używających i rozwijających tę sieć” .

Internet w społeczeństwie informacyjnym odgrywa ...


Internet w Polsce

Jak już wcześniej wspomniano polski Internet w ostatnich kilku latach gwałtownie się rozwija. Nie możemy co prawda przyrównywać się do liderów wśród społeczeństw informacyjnych takich jak USA, Japonia czy kraje skandynawskie, ale sytuacja z roku na rok się polepsza. Obecnie (powołując się na badanie Net Track firmy SMG/KRC Poland Media S.A. (http://www.smgkrc.pl) ) mamy w Polsce ponad 7 milionów użytkowników, co stanowi około 25 % mieszkańców naszego kraju powyżej 15 roku życia. Liczba użytkowników zaczęła wyraźnie wzrastać od czasu, gdy Telekomunikacja Polska SA (http://www.tp.pl/) udo...


Przyszłość Internetu

Internet i wszystko, co związane jest z jego funkcjonowaniem jest jednym z najszybciej współcześnie rozwijających się zjawisk. Dlatego też trudno jest przewidzieć, jakie możliwości w przyszłości będzie nam oferował. Warto jednak przedstawić, co najmniej kilka rozwiązań, których, według specjalistów z branży możemy się w najbliższych latach spodziewać .

Jedno, czego możemy być pewni to fakt, iż Internet będzie się rozwijał równolegle w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to usługi skierowane do użytkownika biznesowego, a więc wszelkie funkcje sieci umożliwiające komunikację...


Zastosowanie Internetu

Jak już wcześniej wspomniano Internet służy do komunikacji między użytkownikami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują oraz do przesyłania za jego pomocą wszelkiego rodzaju informacji i danych. Możliwości jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia ograniczone są tylko wyobraźnią człowieka, dlatego warto przedstawić tylko główne nurty:

  • rynek zastosowań domowych m.in. e-mail, zakupy przez Internet, rozrywka,
  • rynek zastosowań biznesowych m.in. e-mail, transfer plików, korporacyjne sieci komputerowe, e-commerce, e-marketing,
  • rynek usług publicznych: m.in....