Infobroker | Broker Informacji

Broker informacji / Infobroker

Profesja ta jak i jej nazwa są nowością w naszym kraju, dlatego trudno doszukać się pełnej słownikowej definicji. Większość z nielicznych infobrokerów w naszym kraju, prezentujących swoją ofertę na stronach www, opiera się na wyjaśnieniu przedstawionym przez organizację skupiającą brokerów informacji z całego świata: Association of Independent Information Professionals (AIIP) , o której szerzej później. Zwykle jest ona rozszerzona o kilka dodatkowych informacji. Chyba najbardziej trafną i obszerną definicję znaleźć możemy na stronie firmy Kancelaria Profesjonalnej Informacji - Ireneusz W...


Broker jako pośrednik

„Pośrednik między kupującym i sprzedającym i uczestnik negocjacji. Od agentów i innych pośredników handlowych różni się tym, że nie bierze towaru na własny rachunek i wypełnia mniej funkcji w procesie sprzedaży. Broker jest opłacany przez stronę, która go angażuje. W handlu zagranicznym osoba pełniąca funkcje pośredniczenia między firmą eksportera i zagranicznymi nabywcami jego produktów za umownym wynagrodzeniem zwykle w postaci prowizji od osiąganej sprzedaży. Czynności brokera polegają na: ukierunkowaniu polityki handlowej zgodnej z interesami eksportera, ustalaniu struktur...


Informacja w różnych zastosowaniach

Zanim ukazane zostanie kim są brokerzy informacji i dokładnie, czym się zajmują, spróbujmy zdefiniować pojęcie informacja. Jest to pojęcie tak szerokie jak rzeczywistość, która nas otacza. Informacją może być przecież numer telefonu zapisany na skrawku papieru, który znaleziony na ulicy nie ma dla nas żadnej wartości, jednak dla kogoś innego może być to niezwykle cenna informacja będącą jedynym kontaktem do bardzo wpływowej osoby. Informacją może być obszerny raport dotyczący wyników finansowych danej firmy, ale informacją są także dane na temat średnich temperatur w którymś z krajów Af...