Infobroker | Broker Informacji

Etyka infobrokera

Association of Independent Information Professionals jako pierwsza i nadal najbardziej znacząca organizacja branżowa opracowała kodeks etyczny brokera informacji, w którym określiła zasady etyczne pracy brokera. Według stowarzyszenia niezależny profesjonalista zajmujący się poszukiwaniem informacji to przedsiębiorca, który charakteryzuje się stałym wzrostem umiejętności w zakresie wyszukiwania i organizowania informacji. Osoba taka współpracuje z wieloma organizacjami i staje się pośrednikiem pomiędzy klientem a źródłami informacji. Każdy broker informacji powinien dbać o następując...


Historia brokerów informacji

Zawód ten - profesjonalnego pośrednika w wyszukiwaniu i ocenie informacji - zaczął kształtować się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, powstał w wyniku specjalizacji bibliotekoznawstwa i rozwoju technik przesyłu i transmisji informacji. Usługi tego typu najbardziej popularne są w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, ale w wielu innych krajach infobrokerzy również znajdują klientów. W Stanach Zjednoczonych zawód brokera informacji pojawił się, kiedy w bibliotekach na dobre zagościły kopiarki i komputery. Łatwość dostarczania poszukiwanych materiałów stała się źródłem zmiany spos...


Obszary działania brokera informacji

Broker informacji zajmuje się przede wszystkim selekcją i przekazywaniem informacji potrzebnych swoim klientom. Główne obszary jego pracy obejmują monitorowanie mediów, zarówno tych drukowanych jak i elektronicznych, zbieranie i selekcja materiałów dotyczących danej branży, przygotowywanie raportów i analiz, dostarczanie treści do serwisów internetowych czy portali korporacyjnych, wydawnictw czy biuletynów. Wszystko uzależnione jest od oczekiwań i potrzeb klientów. Niewątpliwie w pracy brokera informacji potrzebna jest znajomość źródeł informacji, mediów oraz umiejętności przygotowyw...


Stowarzyszenia infobrokerów

Brokerzy informacji skupiają się kilku w stowarzyszeniach. Najważniejszym z nich jest powstała w 1987 roku organizacja The Associacion of Independent Information Professional (AIIP). W roku 1987 profesor bibliotekoznawstwa i nauki o informacji na Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz właściciel firmy infobokerskiej Information Express, Marilyn Levine doszedł do wniosku, że istnieje potrzeba zorganizowania stowarzyszenia skupiającego brokerów informacji. Organizacja miała pierwotnie 26 członków – firm z całego świata, profesjonalnie zajmujących się poszukiwaniem i dostarczaniem wszel...


Usługi infobrokerskie w Polsce

Na podstawie ofert kilku działających już na naszym rynku firm przedstawić można zakres usług jakie oferowane są przez infobrokerów w Polsce:

 • Wyszukiwanie informacji dotyczącej:
  • informacji gospodarczej (o firmach, produktach, dostawcach itp.),
  • informacji branżowej (o targach, wystawach, nowych technologiach itp.),
  • znaków towarowych i patentów,
  • partnerów handlowych,
  • literatury fachowej,
  • organizacji, stowarzyszeń, funduszów i instytucji,
  • ofert przetargowych,
  • danych teleadresowych,
  • akt,...