Infobroker | Broker Informacji

Źródła rządowe

W tym wypadku sytuacja jest oczywista. Nasze poszukiwania skierujemy w stronę ustaw i przepisów (ustaw, uchwał, rozporządzeń, regulaminów, norm itp.) uchwalanych przez Sejm, Rząd oraz poszczególne ministerstwa stosowne do dziedziny, którą się zajmujemy. Nie należy także zapominać o przepisach uchwalanych przez władze lokalne i samorządy zawodowe. Obecnie równie często możemy się spotkać z potrzebą poszukiwań przepisów Unii Europejskiej np. w celu przewidzenia w jakim kierunki będą zmieniany przepisy w Polsce.