Infobroker | Broker Informacji

Warsztat - Internet

„Sieć roi się od stron mających służyć pomocą w zmaganiach z nią. Te miejsca, nazywane serwisami wyszukującymi, korzystają z pięciu rodzajów narzędzi: wyszukiwarek, katalogów, multiwyszukiwarek, wyszukiwarek specjalistycznych oraz stron ekspertów.

Wraz z powiększaniem się liczby użytkowników wzrasta również liczba stron www. Dotychczas zasoby te szacowano na grubo ponad miliard dokumentów przyrastających w tempie miliona dziennie. Z badań wynika, że zasoby www są 400-500 razy potężniejsze, niż do tej pory sądzono. Mechanizmy wyszukiwania, których używano dotychczas w pomiarach zawartości Sieci, były w stanie przeszukiwać jedynie \"powierzchnię\" Internetu, nie sięgając głębiej.

Według firmy badawczej BrightPlanet, istnieje ponad 100 tysięcy dostępnych publicznie baz danych, które należą do tak zwanych Deep Web - zasobów zawierających około 7500 terabajtów informacji, w porównaniu z 19 terabajtami dostępnymi na powierzchni Sieci. Strony z Deep Web, w odróżnieniu od \"powierzchniowych\", charakteryzuje na ogół węższa tematyka, ale zdecydowanie bardziej pogłębiona. Ocenia się, że zawierają prawie 550 miliardów dokumentów, w porównaniu z miliardem dokumentów znajdujących się na powierzchni Sieci. 60 największych witryn \"głębokiej Sieci\" publikuje razem 750 terabajty danych, czyli 40 razy więcej niż \"powierzchnia\" www. Ponad połowa zawartości \"głębokiej Sieci\" to tematyczne bazy danych, z których 95 procent gromadzi informacje dostępne publicznie, wolne od opłat czy obowiązkowej rejestracji. Takie morze informacji powoduje jednak, że użytkownikom jest coraz trudniej dotrzeć do potrzebnych i wartościowych danych.” Na szczęście, istnieją narzędzia ułatwiające wyszukiwanie informacji.

Specjalista w dziedzinie zbierania informacji jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu, wzbogaconym o analizę i opracowanie. Przed przystąpieniem do zbierania informacji należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

  • czy jestem w stanie sam dotrzeć do potrzebnych informacji?,
  • czy jestem w stanie wykonać zadanie w określonym czasie?,
  • czy mogę zagwarantować pewność źródeł z jakich korzystam?,
  • czy jestem w stanie potwierdzić i udowodnić poprawność zdobytych informacji?,
  • z jakich narzędzi zamierzam skorzystać?