Infobroker | Broker Informacji

Usługi infobrokerskie w Polsce

Na podstawie ofert kilku działających już na naszym rynku firm przedstawić można zakres usług jakie oferowane są przez infobrokerów w Polsce:

 • Wyszukiwanie informacji dotyczącej:
  • informacji gospodarczej (o firmach, produktach, dostawcach itp.),
  • informacji branżowej (o targach, wystawach, nowych technologiach itp.),
  • znaków towarowych i patentów,
  • partnerów handlowych,
  • literatury fachowej,
  • organizacji, stowarzyszeń, funduszów i instytucji,
  • ofert przetargowych,
  • danych teleadresowych,
  • akt, dokumentacji i informacji prawnej,
  • publikacji naukowych, literatury i materiałów do prac naukowych,
  • danych statystycznych,
  • źródeł informacji i bazach danych,
  • kwerendy materiałów z archiwów i bibliotek,
  • informacji faktograficznej,
  • ustawy, rozporządzenia, akty normatywne.
 • Monitoringi i raporty dotyczące:
  • literatury i prasy branżowej,
  • dokumentacji gospodarczej,
  • katalogów i książek adresowych,
  • stron internetowych,
  • biuletynów przetargowych,
  • opinii ekspertów.
 • Badania rynku dotyczące:
  • satysfakcji klienta,
  • analizy konkurencji, produktów i rynków,
  • przeprowadzania ankiet.
 • Wykorzystywane źródła:
  • sieć Internet,
  • archiwa i biblioteki,
  • literatura fachowa i czasopisma branżowe,
  • rejestry publiczne,
  • kontakty ze specjalistami poszczególnych branż.