Infobroker | Broker Informacji

Telefon

Rozmowa telefoniczna okazuje się bardzo skutecznym narzędziem pozyskiwania informacji. Jak wspominałem wcześniej doświadczeni brokerzy informacji poświęcają ok. 90% swojego czasu na poszukiwania informacji w Internecie oraz rozmowy telefoniczne. W praktyce bardzo często jest tak, iż w sieci poszukujemy informacji wstępnych i teoretycznych pozwalających nam poznać specyfikę tematu i przygotować się do rozmowy. Jednak sedno sprawy i informacje, za które klient chce nam zapłacić odnajdujemy w rozmowie z odpowiednią osobą np. ekspertem. Innym razem zaś dopiero po rozmowie telefonicznej z taką osobą wiemy gdzie i czego powinniśmy szukać, na jakich aspektach się skupić.

Oczywiście rozmowa telefoniczna infobrokera jak każda inna rozmowa biznesowa powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i przemyślany. Możemy być pewni, że wielu przypadkach spotkamy się z oporem rozmówcy do udzielania jakichkolwiek informacji. Bywa tak że poświęcamy bardzo dużo naszej energii i czasu aby odnaleźć kontakt do kluczowej osoby a ona nie ma ochoty z nami rozmawiać. Nie należy się jednak zrażać, mimo wszystko w większości przypadków scenariusz jest inny. Aby osiągnąć sukces należy odrobić „pracę domową”. Zanim zadzwonimy poznajmy w możliwie jak najszerszym zakresie dany temat, należy robić notatki i spisywać pytania i wątpliwości jakie się nam nasuwają. Musimy także wiedzieć do kogo dzwonimy, znać jego pozycję i osiągnięcia. Rozpoczynając rozmowę od przedstawienia rozmówcy naszej dotychczasowej wiedzy na jego temat możemy być prawie pewni, że będzie nas traktował jak partnera i w ten sposób osiągniemy nasz cel.

Opierając się na doświadczeniach pani Sue Rugge (Uważana za twórcę profesji związanej z poszukiwaniem pozyskiwania informacji, była prezes AIIP, zmarła w 1999 roku) należy pamiętać jeszcze o jednej ważnej sprawie. Niejednokrotnie, osoby z którymi próbujemy się skontaktować są dla nas niedostępne lub po prostu nie mają ochoty z nami rozmawiać. W takim wypadku bardzo skuteczna może się okazać rozmowa z asystentem czy choćby sekretarką. Te osoby mają bardzo często również niemałą wiedzę na dany temat i niejednokrotnie może się okazać, że informacje te będą dla nas wystarczające.

Nie zapominajmy więc o potężnym narzędziu jakim jest rozmowa telefoniczna. Jest ona dla brokera informacji tym czym skalpel dla chirurga i należy pamiętać o tym, że musimy do każdego przypadku, każdej rozmowy podchodzić przygotowani i traktować ją w sposób indywidualny.