Infobroker | Broker Informacji

Stowarzyszenia infobrokerów

Brokerzy informacji skupiają się kilku w stowarzyszeniach. Najważniejszym z nich jest powstała w 1987 roku organizacja The Associacion of Independent Information Professional (AIIP). W roku 1987 profesor bibliotekoznawstwa i nauki o informacji na Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz właściciel firmy infobokerskiej Information Express, Marilyn Levine doszedł do wniosku, że istnieje potrzeba zorganizowania stowarzyszenia skupiającego brokerów informacji. Organizacja miała pierwotnie 26 członków – firm z całego świata, profesjonalnie zajmujących się poszukiwaniem i dostarczaniem wszelakich informacji. Głównymi zadaniami AIIP były i nadal są:

  • „zwiększanie świadomości i wiedzy na temat zawodu infobrokera,
  • stworzenie i wprowadzenie w życie etycznych standardów prowadzenia tego typu działalności,
  • zachęcenie niezależnych infobrokerów do prowadzenia dyskusji na wspólne tematy,
  • promowanie wymiany informacji pomiędzy infobrokerami i innymi organizacjami,
  • informowanie społeczeństwa o istnieniu i sposobach działania brokerów informacji.”

Obecnie AIIP skupia około 700 członków na całym świecie. Stowarzyszenie każdego kwartału publikuje własny biuletyn informacyjny, organizuje także coroczne spotkania członków AIIP, prowadzi elektroniczne dyskusje na tematy związane z poszukiwaniem informacji. Prowadzone są także szkolenia podczas targów i wystaw, gdzie najbardziej doświadczeni specjaliści dzielą się swoja wiedzą. W USA stowarzyszenie jest traktowane jako reprezentant profesji związanej z informacją i dlatego blisko współpracuje z producentami baz danych i innymi dostarczycielami źródeł informacji w celu usprawnienia i ułatwienia pracy jej członków.

Europejscy infobrokerzy mają swoje stowarzyszenie – The European Information Researchers Network (EIRENE), liczące około 65 firm. Special Librares Association (SLA) - to stowarzyszenie bibliotekarzy i specjalistów informacji z siedemdziesięciu krajów. American Society for Information Science and Technology (ASIS) skupia specjalistów informacji profesjonalnej, poszukuje nowych teorii, technik i technologii zdobywania informacji. Society of Competitive Information Professionals (SCIP) jest organizacją specjalistów zajmujących się profesjonalnie zbieraniem informacji o konkurencji (wywiad gospodarczy).