Infobroker | Broker Informacji

Rejestry publiczne

Są to informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw i osób udostępniane dobrowolnie lub na podstawie określonych przepisów. Przykładem niech będą spółki akcyjne czy spółdzielnie zobowiązane do publikowania raportów o swojej działalności. Równie ważne są informacje jakie możemy uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Ksiąg Wieczystych, Urzędów Skarbowych, rejestrów działalności gospodarczej dostępnej w urzędzie miasta.