Infobroker | Broker Informacji

Obszary działania brokera informacji

Broker informacji zajmuje się przede wszystkim selekcją i przekazywaniem informacji potrzebnych swoim klientom. Główne obszary jego pracy obejmują monitorowanie mediów, zarówno tych drukowanych jak i elektronicznych, zbieranie i selekcja materiałów dotyczących danej branży, przygotowywanie raportów i analiz, dostarczanie treści do serwisów internetowych czy portali korporacyjnych, wydawnictw czy biuletynów. Wszystko uzależnione jest od oczekiwań i potrzeb klientów. Niewątpliwie w pracy brokera informacji potrzebna jest znajomość źródeł informacji, mediów oraz umiejętności przygotowywania przeglądu mediów, pisania tekstów, raportów itp. Niektóre agencje infobrokerskie zajmują się także szkoleniami z zakresu poszukiwania informacji, inne natomiast pomagają klientom w organizowani ich firmowych archiwów czy bibliotek. Pojawiają się także nietypowe zlecenia. Zdarza się bowiem, że np. firma A chce dokładnie poznać produkt swojego konkurenta – firmy B. Zakładając, że towar ten nie jest dostępny na rynku detalicznym, aby go zdobyć trzeba złożyć indywidualne zamówienie. Firma A nie chce aby firma B wiedziała o tym zakupie – prosi więc brokera informacji o występowanie w transakcji jako strona.

Brokerzy informacji oferują swoje usługi w zakresie poszukiwania danych różnego typu organizacjom, niezależnie od tego czy współpracują z istniejącymi komórkami w firmie czy wykonują to jako osobne zlecenie (outsourcing). Mimo, że poszukiwanie konkretnych dokumentów, przegląd prasy i literatury oraz przeszukiwanie wszelkiego rodzaju baz danych pozostaje głównym zadaniem dla firm infobrokerskich to niektóre podejmują się także bardziej wyrafinowanych zleceń takich jak ciągłe zbieranie i analizowanie np. danych finansowych (monitoring) tworząc wszechstronne i obszerne raporty będące nierzadko podstawą do podejmowania strategicznych decyzji przez ich klientów. Z uwagi na nieustannie rosnące zasoby informacji w tym głównie Internetu, infobrokerzy korzystają ze specjalnie dla nich opracowanych narzędzi i technik dając im przewagę w trafności dostarczanych danych. Poniżej przedstawiono obszary działania profesjonalistów w zakresie poszukiwani informacji, które na dobre zakorzeniły się już w gospodarkach zachodnich:

 • „Biznes i przemysł.

  Wraz z rozwojem współczesnej gospodarki firmy stają przed problemem jak pozostać konkurencyjnym i dobrze poinformowanym. Infobrokerzy pracują ze swoimi klientami aby tym potrzebom sprostać. Typowi zleceniodawcy to firmy znajdujące się w czołówce list największych przedsiębiorstw (Fortune 500) jak również te małe o zasięgu lokalnym. Można wśród nich znaleźć m.in. firmy z branży ubezpieczeniowej, inwestycyjnej, reklamowej, wydawniczej, agencje public relations czy zakłady produkcyjne i te zajmujące się rozwojem nowych technologii. Istniejące ogromne zasoby informacji wraz z wieloma formatami i formami ich publikowania sprawiają firmom dużą trudność w odnalezieniu tych najbardziej istotnych. Brokerzy informacji pomagają definiować potrzeby przedsiębiorców w zakresie informacji jak również wskazują najlepsze źródła ich pozyskiwania, oferują też swoje usługi w zakresie ich analizowania. Niektórzy brokerzy informacji zajmują się prowadzeniem konsultacji i szkoleń w zakresie podstawowych technik wyszukiwawczych i wykorzystywania Internetu, inni zaś oferują pełen zakres usług z „wartością dodaną” tj. pełne i obszerne analizy oraz prezentację wyników poszukiwań. Wraz ze wzrostem zaufania i zacieśnieniem współpracy między infobrokerami, a ich klientami łatwo można dojść do wniosku że jest to duża oszczędność pieniędzy i czasu pracowników firmy, którzy mogą się skupić na swoich podstawowych działaniach.

 • Prawo i sądownictwo.

  Bardzo popularne i przydatne stało się również zlecanie przez kancelarie prawnicze przeprowadzania poszukiwań informacji przez infobrokerów. Mamy tu na myśli wyszukiwanie potrzebnych aktów prawnych, wspieranie prowadzenia procesów sądowych, wyszukiwanie informacji dowodowych (osoby, firmy, produkty) itp. Brokerzy zajmują się również wspieraniem prowadzenia odpowiednich bibliotek z materiałami prawniczymi tak, aby były one zawsze na bieżąco z obowiązującym stanem prawnym. W tym wypadku działania te oparte są nie tylko na zasobach Internetu ale przede wszystkim na kodeksach prawnych, prasie prawniczej i aktach sądowych.

 • Opieka zdrowotna.

  Gwałtowny i niekończący się rozwój medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego sprawił, iż również ta dziedzina potrzebuje ciągłego dopływu aktualnych oraz historycznych informacji. Wielu infobrokerów odnalazło tu swoją niszę. Są to zazwyczaj specjaliści wcześniej pracujący w tej branży, gdyż niezbędna jest tu szeroka wiedza związana z medycyną. Tworzenie nowych leków i urządzeń medycznych opiera się najczęściej na analizach informacji z całego świata dotyczących danej choroby, którą ma zwalczać. Infobroker poszukuje ich w rejestrach rządowych, książkach, specjalistycznych czasopismach, elektronicznych bazach danych i Internecie.

 • Rejestry publiczne.

  Wielu brokerów informacji specjalizuje się w przeszukiwaniu rejestrów publicznych dostarczając informacji o osobach, przedsiębiorstwach i prawach własności. Rejestry te zawierają takie dane jak: zapisy o odbytych procesach sądowych, zapisy w księgach wieczystych, informacje o sytuacji finansowej podmiotu, informacje o stanie cywilnym, dacie i miejscu urodzenia, zarejestrowanych pojazdach. W USA dane takie zgodnie z ustawami Public Open Records Act i Freedom of Information Act są informacjami jawnymi dostępnymi dla każdego. Mnogość tych informacji i zmieniające się metody ich udostępniania wymagają wiedzy i umiejętności, które posiada tylko doświadczony infobroker aby do nich skutecznie dotrzeć. Wiele z nich nadal pozostaje tylko w rejestrach lokalnych sądów rejestrowych i bardzo często niezbędna okazuje się ogólnokrajowa siatka infobrokerów która pomaga szybko do tego typu danych dotrzeć.

 • Bankowość i finanse.

  Działalność tych instytucji opiera się w dużej mierze na ryzyku związanym z finansowaniem różnorakich przedsięwzięć. Pełna informacja o rynkach, produktach i o działającej konkurencji, a szczególnie jej polityce i sytuacji finansowej ma krytyczne znaczenie. Brokerzy informacji dostarczają takich danych i analiz skutecznie przyczyniając się do sukcesu wielu instytucji finansowych.

 • Rząd i sektor publiczny.

  Brokerzy informacji współpracują z administracją na szczeblu rządowym, samorządowym i lokalnym. Dostarczają informacji niezbędnych do prowadzenia polityki w różnych obszarach. Bardzo często lokalne samorządy chcąc wprowadzić jakiś rozwiązania legislacyjne lub organizacyjne, potrzebują informacji jak te same problemy zostały rozwiązane w innych regionach. Agencje infobrokerskie prowadzą też konsultacje w zakresie rozwiązań IT lub polityki związanej z pracownikami. Daje to możliwość ustrzeżenia się przed popełnieniem błędów i korzystania z najlepszych wzorców.

 • Nauka i nowoczesne technologie.

  Tutaj oferuje się poszukiwanie informacji patentowych, najnowszych odkryć z danej dziedziny nauki czy choćby firm i instytucji mogących pomóc w prowadzeniu wspólnych działań.”