Infobroker | Broker Informacji

Internet - geneza i historia

„Internet, (dosł. międzysieć; od ang. inter - między i net - sieć) to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Do komunikacji wykorzystywanych jest wiele protokołów. Inaczej Internet możemy określić jako połączenie trzech czynników go kształtujących:

  • sieć komputerowa oparta na protokole TCP/IP,
  • zasoby dostępne na komputerach połączonych z siecią,
  • społeczność, wspólnotę ludzi używających i rozwijających tę sieć” .

Internet w społeczeństwie informacyjnym odgrywa kluczową rolę jako narządzie wykorzystywane do komunikacji, pracy, edukacji, rozrywki. Warto, zatem zapoznać się z krótką historią jego powstania i rozwoju oraz z możliwościami, jakie nam daje na dzień dzisiejszy.

„Historia Internetu zaczyna się w końcu lat sześćdziesiątych. Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczyna wtedy projekt badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), mający na celu stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych. Jest to, mówiąc przekornie, jeden z niewielu pozytywnych skutków wyścigu atomowego.

Rząd amerykański zorientował się, że w przypadku wojny atomowej już w pierwszych minutach starcia mogą zostać zniszczone tradycyjne środki komunikacji i łańcuch wydawania rozkazów przestanie istnieć. Zaradzić temu może stworzenie połączeń między komputerami, sieci komputerowej, która miałaby charakter zdecentralizowany, co jeszcze bardziej uodporniłoby ją na nuklearny atak. Miał to być system mający wiele równoległych połączeń, które trudno byłoby zniszczyć w ataku rakietowym. Tylko taki system mógłby pozwolić na zachowanie systemu wydawania rozkazów, sprawowania kontroli nad jednostkami wojskowymi porozumiewania się podczas globalnego konfliktu. W roku 1969 powstaje sieć ARPAnet. W dwa lata później łączy piętnaście instytucji rządowych i akademickich. W roku 1973 stworzone zostają połączenia międzynarodowe, do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Rok później Ray Tomlinson tworzy program do przesyłania elektronicznych wiadomości po sieci (e-mail). W roku 1979 powstają grupy dyskusyjne Usenet, drugi z filarów dzisiejszego Internetu. Dla naukowców uniwersyteckich niemających połączenia z ARPAnet stworzona zostaje w 1981 roku sieć CSNET (Computer Science NETwork). W 1982 roku ARPA wprowadza jako standard dla swej sieci protokół TCP/IP. W tym samym roku powstaje w Europie sieć EUnet, pozwalająca korzystać z usług poczty elektronicznej i Usenet. W 1983 roku stworzona zostaje brama (pomiędzy ARPAnet a CSNET; fakt ten uważa się za początek istnienia Internetu, jaki dzisiaj znamy. NSF (National Science Foundation) łączy w 1986 roku pięć superkomputerów z ośrodków uniwersyteckich w sieć NSFnet, do której stopniowo podłącza się coraz więcej ośrodków uniwersyteckich. W 1988 roku do Internetu jest już podłączonych sześćdziesiąt tysięcy komputerów. W 1990 ARPAnet kończy swoją działalność. Rok później pojawiają się systemy WAIS (Wide Area Information Servers) i Gopher, rozszerzając liczbę usług internetowych. W 1992 rozpoczyna działanie World-Wide Web, stworzona przez Tima Bernersa-Lee. Liczba dołączonych komputerów przekracza milion. W 1993 roku pojawia się przeglądarka Mosaic, służąca do odczytywania stron World Wide Web; łatwość obsługi tego programu i jego następców przyspiesza rozwój World Wide Web, zarówno od strony liczby użytkowników jak i gromadzonych w tej formie informacji”

Za symboliczną datę powstania Internetu w Polsce uważa się 17 sierpnia 1991 r., kiedy między Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze została nawiązana pierwsza łączność internetowa przy wykorzystaniu protokołu IP. Powstanie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) nastąpiło w 1993 r., natomiast uruchomienie przez TP SA bez abonamentowego dostępu do Internetu przez numer 0202122 odbyło się w kwietniu 1996 r. Niedługo potem firma Polbox udostępnienia darmowe konta e-mail (grudzień 1996 r.). Mniej więcej w tym samym czasie powstają dwa największe obecnie portale internetowe:

  • http://www.wp.pl/
  • http://www.onet.pl/