Infobroker | Broker Informacji

Informacja w różnych zastosowaniach

Zanim ukazane zostanie kim są brokerzy informacji i dokładnie, czym się zajmują, spróbujmy zdefiniować pojęcie informacja. Jest to pojęcie tak szerokie jak rzeczywistość, która nas otacza. Informacją może być przecież numer telefonu zapisany na skrawku papieru, który znaleziony na ulicy nie ma dla nas żadnej wartości, jednak dla kogoś innego może być to niezwykle cenna informacja będącą jedynym kontaktem do bardzo wpływowej osoby. Informacją może być obszerny raport dotyczący wyników finansowych danej firmy, ale informacją są także dane na temat średnich temperatur w którymś z krajów Afryki. Wartość informacji zależy od tego, kto w danej chwili potrzebuje jej najbardziej. Pojawia się, zatem możliwość wykorzystania informacji jako towaru. Jeśli są ludzie, którzy potrzebują jakichś informacji, są też ludzie, którzy sami jej nie potrafią odnaleźć i wśród nich możemy poszukiwać potencjalnych klientów brokerów informacji.

Jak już wspomniano informacja to pojęcia bardzo ogólne i jej definicja zależna jest od dziedziny działalności, jaką rozważamy. Słownik Wyrazów Obcych wydawnictwa Europa definiuje ją tak: Informacja (łac. informatio ‘wyobrażenie, pojęcie’)

  • przekazywana treść, wiadomość,
  • wydzielone miejsce, w którym udzielane są wiadomości na dany temat,
  • mat., tech. jeden ze stanów układu cybernetycznego, mat., infor., stat. teoria i. - teoria dotycząca przekazywania, gromadzenia oraz przetwarzania danych,
  • biol. i. genetyczna - zapis kolejności zasad kodujących określone aminokwasy zapisany w kodzie genetycznym

Inna bardziej ogólna definicja mówi: „Informacja to treść komunikatu przekazywanego za pomocą danych. Ta sama treść może być przekazywana przy pomocy różnych danych (znaki, mowa, wykres itp.). Informacja jest, więc pojęciem szerszym niż dane, chociaż potocznie często używa się tych określeń zamiennie” .

„Informacja ma wielkie znaczenie gospodarcze. Ułatwia podejmowanie decyzji w technicznym tego słowa znaczeniu. Gdy przystępujemy do sformułowania programu działania, lecz nie wtedy, gdy program ten będzie ustalony i przekazany do wdrożenia, konieczne jest jak najpełniejsze poznanie pola działania, dobra analiza informacji” .