Infobroker | Broker Informacji

Głęboki Internet

Tzw. głęboki Internet albo ukryty Internet zawiera kilkaset razy więcej zasobów niż Internet do powszechnego użytku, widoczny dla zwykłych przeglądarek. Większość tych zasobów stanowią specjalistyczne bazy danych i dokumentów elektronicznych, a także archiwa bardzo cennych materiałów źródłowych i referencyjnych. Zwykłe przeglądarki nie indeksują stron internetowych z tymi materiałami.

Zasoby te utrzymywane są w sieci głównie przez uniwersytety oraz instytucje rządowe i międzynarodowe. Odnośniki do tych olbrzymich zasobów są zbierane, kwalifikowane i katalogowane przez wyspecjalizowanych redaktorów. Katalogi są często jedyną \"bramą\", przez którą można dotrzeć do zasobów wielokrotnie większych, niż te dostępne powszechnie.

  • http://dmoz.org/ - największy na świecie katalog stron redagowany przez internautów.
  • http://scholar.google.com/ - najnowsze dziecko Google – przeszukuje sieć pod kątem materiałów akademickich dla wykładowców i studentów.
  • http://www.allsearchengines.com/ - ogromny zasób linków do wyszukiwarek ogólnych i specjalistycznych .
  • http://www.searchenginecolossus.com/ - wyszukiwarki lokalne ze 153 krajów.
  • http://www.northernlight.com/ - katalog kwalifikowanych materiałów z różnych dziedzin. Szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, wiele opcji wyszukiwania.
  • http://www.digital-librarian.com/ - miejsce do poszukiwania bibliografii, źródeł i opracowań ze wszelkich dziedzin.
  • http://www.freepint.com/gary/direct.htm - narzędzia przeszukiwania i katalogi zasobów Niewidocznego Internetu. Są tam także serwisy dodatkowe, na przykład lista list czyli rankingów z całego świata.
  • http://www.completeplanet.com/ - katalog \"głębokich\" zasobów Internetu, innowacyjna technologia przeszukiwania LexiBot. Mnóstwo danych i materiałów źródłowych.
  • http://infomine.ucr.edu/ - katalog materiałów dla studentów i wykładowców.