Infobroker | Broker Informacji

Etyka infobrokera

Association of Independent Information Professionals jako pierwsza i nadal najbardziej znacząca organizacja branżowa opracowała kodeks etyczny brokera informacji, w którym określiła zasady etyczne pracy brokera. Według stowarzyszenia niezależny profesjonalista zajmujący się poszukiwaniem informacji to przedsiębiorca, który charakteryzuje się stałym wzrostem umiejętności w zakresie wyszukiwania i organizowania informacji. Osoba taka współpracuje z wieloma organizacjami i staje się pośrednikiem pomiędzy klientem a źródłami informacji. Każdy broker informacji powinien dbać o następujące wartości:

  • „utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności,
  • przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych,
  • pomoc klientom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji,
  • przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i niedziałających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów,
  • dotrzymywanie klauzuli poufności,
  • poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych i umów z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów,
  • utrzymywanie zawodowych kontaktów z bibliotekami i przestrzeganie zasad dostępu do ich zbiorów,
  • ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie się do tego kodeksu przez pracowników.”

Zapoznanie się z zasadami uprawiania tego zawodu to pierwszy krok, jaki powinien zrobić każdy, kto zamierza pracować jako broker informacji. Stosowanie się do tych zasad jest niezwykle ważne, dzięki nim infobroker buduje swoją pozycję zawodową, która w tej branży ma kluczowe znaczenie.