Infobroker | Broker Informacji

Cechy i umiejętności infobrokera

Jak w każdej innej dziedzinie życia tak i w prowadzeniu działalności infobrokerskiej istnieją pewne cechy charakteru i umiejętności, które pomagają osiągnąć sukces. Należy mieć na uwadze fakt, iż praktycznie każde zlecenie jakie wykonuje broker informacji różni się od poprzedniego. Nie ma zatem złotego środka i szablonowego rozwiązania zlecenia. Pracując w takich warunkach specjalista ten musi posiadać umiejętność przystosowania i znajdowania się w różnych sytuacjach. Trzeba być kreatywnym i posiadać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, należy także umieć radzić sobie z dużymi ilościami informacji i być zdolnym do przedstawiania ich w zwięzłej, syntetycznej formie.

Istnieje przekonanie, iż ludzie swobodnie poruszający się po zasobach informatycznych np. informatycy nie zawsze potrafią swobodnie komunikować się z innymi ludźmi tak, aby być dobrze zrozumianym zaś ludzie o wysokich umiejętnościach interpersonalnych czy humaniści nie potrafią łączyć swoich umiejętności z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Broker informacji musi taką umiejętność posiadać, gdyż ma to kluczowe znaczenie w komunikacji z klientem i ustaleniu czego naprawdę klient potrzebuje. Infobroker jest przecież tylko pośrednikiem pomiędzy zasobami informacyjnymi, a ludźmi którzy z tych zasobów chcą skorzystać. Nierzadko jego zadaniem jest uświadomienie klientowi czego potrzebuje, a później dopiero odnalezienie tych informacji.

Wyszukiwanie informacji na zlecenie to nie tylko Internet. Najlepsze doświadczenia posiadają oczywiście bibliotekarze. Trzeba znać zasady komunikacji naukowej, obiegi informacyjne. Należy także dobrze orientować się w zagadnieniach wykorzystania baz i serwisów informacyjnych, zasobów bibliotek. Trzeba opanować metodykę tworzenia zestawień bibliograficznych. Niezbędne jest doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań w najróżniejszych źródłach.

Kolejną ważną cechą jest zwykła „ciekawość świata”, ludzie którzy nie koniecznie są omnibusami ale interesują się wieloma aspektami życia, czytają prasę, książki itp. łatwiej odnajdują się w nietypowych sytuacjach, z którymi infobroker ma do czynienia na co dzień. W zakresie umiejętności, których każdy z nas może się nauczyć najczęściej wymienia się:

  • umiejętność prowadzenia małej firmy,
  • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i sprzedaży usług,
  • zdolność do korzystania z zasobów informacyjnych tych elektronicznych jak i tradycyjnych,
  • znajomość źródeł informacji z danej branży, serwisów informacyjnych ,
  • umiejętność pomocy klientowi w rozwiązywaniu problemów przez wykorzystanie dostępnych informacji,
  • umiejętność pisania raportów i streszczeń na podstawie dużej ilości źródeł,
  • swobodna komunikacja słowna, pisemna, telefoniczna itp.