Infobroker | Broker Informacji

Broker informacji / Infobroker

Profesja ta jak i jej nazwa są nowością w naszym kraju, dlatego trudno doszukać się pełnej słownikowej definicji. Większość z nielicznych infobrokerów w naszym kraju, prezentujących swoją ofertę na stronach www, opiera się na wyjaśnieniu przedstawionym przez organizację skupiającą brokerów informacji z całego świata: Association of Independent Information Professionals (AIIP) , o której szerzej później. Zwykle jest ona rozszerzona o kilka dodatkowych informacji. Chyba najbardziej trafną i obszerną definicję znaleźć możemy na stronie firmy Kancelaria Profesjonalnej Informacji - Ireneusz Wojas, która mówi:

„Broker informacji: (z ang.) infobroker, information broker, professionals, knowledge broker, cyberian, freelance librarian, independent researcher, data dealer. Jest to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyławianie z Internetu najistotniejszych informacji wg ściśle określonego kryterium. Pomaga w zdobywaniu i ocenie informacji. Specjalista ów jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie. Podstawowymi atutami brokera informacji są metody opracowania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny tych źródeł oraz wiedza gdzie szukać” .

Należy również dodać bardzo ważną uwagę. Infobroker musi gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale także jest najwyższej jakości. Udzielając informacji niejako ją akredytuje, firmuje swoim nazwiskiem tak jak notariusz czy autor książki czy też jak broker giełdowy, któremu ufamy, powierzając mu zakup najlepszego pakietu akcji. Trzeba pamiętać, iż informacje zebrane i dostarczone przez infobrokera służą zwykle jako podstawa do podjęcia jakiejś decyzji w firmie. Popełnionych błędów zazwyczaj nie da się łatwo spostrzec, a ich konsekwencje mogą być drastyczne. Można, zatem powiedzieć, że porażka rynkowa klienta brokera informacji, to również porażka infobrokera. Główne zadania, jakie realizuje broker informacji to:

  • pozyskiwanie informacji,
  • organizowanie informacji,
  • szkolenia w zakresie poszukiwania i organizowania informacji.