Infobroker | Broker Informacji

Biblioteka

Biorąc pod uwagę fakt, iż współcześni brokerzy informacji spędzają około 90 % swojego czasu na przeszukiwaniu Internetu i rozmowach telefonicznych wydawałoby się, że biblioteki są już przeżytkiem. Ale prawda jest zupełnie inna. Miejsce to nadal pozostaje bardzo ważnym źródłem pozyskiwania dokumentów źródłowych, książek, artykułów, map, zdjęć itp. Biblioteka może być miejscem gdzie zaczniesz swoje poszukiwania ale prawie nigdy nie jest miejscem gdzie je zakończysz.

Istnieje bardzo ważny argument za korzystaniem z bibliotek. Są to przecież instytucje zawodowo zajmujące się katalogowaniem i udostępnianiem informacji, które zostały wydrukowane lub opublikowane w innej formie. Jest to w dużej narzędzie na którym opiera się praca brokera informacji. Wiele informacji, których będziemy poszukiwać nie zostało co prawda jeszcze opublikowanych, istnieją one tylko w głowach ludzi którzy danym tematem się zajmują np. naukowców i ekspertów. Dzięki znajomości posługiwania się katalogami biblioteki możemy dotrzeć to autorów opracowań zbliżonych do tematu który nas interesuje, a stąd już łatwa droga do dotarcia do ludzi którzy udzielą nam poszukiwanej informacji. Odbywa się to poprzez przegląd przypisów i autorów których dana np. książka cytuje, możemy również kontaktować się z autorami danej publikacji poprzez kontakt z wydawnictwami.

Możemy również poszukać interesującego nas tematu w encyklopediach, a później dochodzić kto dane hasło opracował (redaktor działu) i próbować kontaktować się z nim – tu uzyskamy nazwisko osoby, która danym tematem się zajmuje zawodowo (naukowcy). Należy mieć także na uwadze fakt, iż wiele obecnych baz danych dostępnych online powstało na podstawie źródeł zasobów bibliotecznych. Niektóre z nich nadal się rozwijają i nie wszystkie informacje zostały udostępnione w formie elektronicznej, warto wiec szukać u źródeł.