Infobroker | Broker Informacji

Wprowadzenie

Kliknij na ikonę menu w lewym górnym rogu, aby eksplorować kategorie i artykuły.

Współczesne społeczeństwa i gospodarki przez wielu określane są jako „globalne”. Z określeniami takimi spotykamy się już nie tylko w kontekście zagadnień związanych z ekonomią czy komunikacją, coraz częściej czytamy o tym zjawisku w prasie codziennej, określenia tego używamy sami w codziennych rozmowach. Jest to dowód na to, iż faktycznie żyjemy w globalnym otoczeniu. Jego powstanie wiąże się z procesami rozwojowymi w gospodarkach światowych oraz z powstaniem i upowszechnieniem nowoczesnych technologii i technik służących komunikacji oraz wymianie informacji w tym szczególnie Internetu. Następstwem tego było powstanie społeczeństwa informacyjnego.

Od tego czasu informacja stała się towarem. Informacja jako najważniejszy zasób społeczeństwa informacyjnego odgrywa dla niego kluczową rolę. Ludzie, którzy będą potrafili korzystać z informacji zawartych w Internecie, będą mogli mówić o sobie jako o pełnoprawnym członku tegoż społeczeństwa.

Internet na caym świecie staje się coraz bardziej dostępny i coraz więcej ludzi wykorzystuje go jako podstawowe narzędzie komunikacji i źródło informacji niezbędnych do pracy, edukacji, rozwoju oraz rozrywki. Zbiór informacji, zarówno w formie tradycyjnej - drukowanej, jak i elektronicznej – publikowanej w sieci internetowej czy w postaci elektronicznych baz danych powiększa się w szybkim tempie. Ta wzrastająca nieustannie liczba stron www, ciągle rozrastające się bazy danych stanowią trudny do przebrnięcia informacyjny gąszcz. Poszukiwanie i lokalizowanie informacji stało się skomplikowane i niezwykle czasochłonne. Szczególnie jakość informacji znajdowanych w Internecie jest zróżnicowana i powinna podlegać weryfikacji i ocenie. Wydaje się, że wystarczy skorzystać z wyszukiwarki i umiejętnie sformułować pytanie lub wspomóc swe poszukiwania programem do wyszukiwania, aby otrzymać listę rezultatów odpowiadających naszym potrzebom. Niestety wyszukiwarka jak to maszyna, mechanicznie pokazuje rezultaty, ich lista to zbiór odsyłaczy zawierających także informacje nieprzydatne, a często bez wartości informacyjnych. Należy także pamiętać, że często pomijane są adresy zawierające informacje cenne dla pytającego. Komputer nie zastąpi człowieka, jest tylko środkiem w dochodzeniu do celu. To człowiek dokonuje selekcji i oceny informacji.

Celem tej strony jest ukazanie na czym polega praca brokera informacji, przedstawienie narzędzi jakimi się posługuje oraz próba przeniesienia zasad według, których działają brokerzy na rynek polski. Praca poświęcona zatem będzie ludziom zawodowo zajmującym się wyszukiwaniem i analizowaniem, a następnie dostarczaniem konkretnych informacji w odpowiedniej formie. Polska jako kraj rozwijający się i mający wiele do nadrobienia w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjnych nie jest jeszcze miejscem, gdzie tego typu profesjonaliści są poszukiwani. Zostanie jednak ukazana perspektywa rozwoju tego typu usług w naszym kraju.

Kliknij na ikonę menu w lewym górnym rogu, aby eksplorować kategorie i artykuły.